TTF

Studiebesök hos AKZO Nobel 2013-05-30

Fotografering var förbjudet på området, så vi har en bild därifrån, utanför vakten

Vi var 7 st. närvarande.


Först informerade Glenn Svensson (till vänster på bilden) ansvarig utvecklare lite allmänt om fabriken.

Rökförbud råder på området. Man måste stämpla ut om man vill röka. Det infördes 2012.

Glenn berättade att det var ett holländskt bolag med tre olika avdelningar.
Business Chemicals
Business Decoratic
Business Area Coatings

Bolaget har en omsättning på 154 milj.kronor.

Bolaget är internationellt (130 länder) och har 51000 anställda.

Det är världens största företag inom färgbranschen.

Det är ett kemiföretag. Alla dess ingredienser köps in utifrån.

Köpare är bl.a. byggnadsbranschen, möbeltillverkare, marinen, industrier och billackeringsreparationsföretag (alltså inte nybilstillverkning).

Företaget har 5000 anställda i Sverige.

Branscher bl.a. Aerospace och Marine.

Öresundsbron har målat med deras färg.

Man har personal ute på plats hos kunden under processens gång av båtar.

Man vill synas mer med AKZO Nobels märke, dock inte så att andra etablerade märken från företag man äger försvinner, eftersom yrkesmålare håller fast vid en färgtillverkare som de är vana vid och vet att produkten fungerar. Gradvis gör man AZO-Nobel-loggan större och mer iögonfallande på burkarna.

Korrugerade plåtar målas innan de pressas i sin form.


1903 startades företaget som Nordström och Sjögren.
1948 startades fabriken i Sege
1957 började man med industriell tillverkning.
1963 började man med Tintorama.
1969 med Resins production (bindemedel)


IKEA, Velux och Tarkett är de tre största kunderna.

50 procent säljs till utlandet.

Efter informationen tog Mikael J:Son Lindh, informationsansvarig, över. Vi gick runt i fabriksområdena, där Mikael informerade om tillverkningsprocesser. Allt blandades efter recept. Vi noterade att det var helt luktfritt på anläggningarna.

Vid pennan. Preben Iskov Sörensen.