Studiebesök på Bona den 11 jan 2014 i IVA Syds regi

Det var Fredrik Åkesson som tog emot oss. Fotografering var förbjuden i fabriken, så jag fick bara ta foto i en avdelning. Fredrik i den röd/vit rutiga skjortan.

Bona tillverkar medel för behandling av trägolv, även maskiner som hör till medlen samt utbildningar för hantverkare.

Länk

Man fyllde härdare i flaskor. Härdaren reagerar i luft, så man hade övertryck av kväve i processen och i flaskorna.

Intressant var att att höra hur de fick plast i vattenbaserade produkter, eftersom plast inte löser sig i vatten: man blandade mycket små plastkulor i rent vatten. Då medlet är utstruket på trägolvet och vattnet avdunstat, återstår plasten. Man har även något bindemedel i produkten, så att plasten fästs i trägolvet.

Efter rundvandringen tog Kerstin Lindell emot oss.

Alla länder och kulturer har inte trägolv, eller vårdar inte trägolv. Man funderade på att bredda verksamheten och göra medel för till exempel stengolv och linoliumgolv. (Linoliumgolv är inte detsamma som plastgolv.)