TTF

Studiebesök hos Oresund Heavy Industries i Landskrona (det s k "Varvet").

7 juni 2013.

 

11 besökande deltog.

 

Personalchef Åsa Windfors välkomnade oss och höll informationsmöte.

Det krävs bogserbåt och lots för att komma in i hamnen.

Dockan är 196 meter lång, och har plats för 200 meter långa fartyg.

Nästan alla fastigheter på udden ägs av Oresund Heavey Industries AB, indelas i

Oresund Dry docks AB

och Oresund Steel Construction AB.

Det tillverkas stålkonstruktioner här, reparationer, blästring, målning av skrov, motorrenoveringar etc, allt utom tillverkning av fartyg.

Största konkurrensen kommer från Danmark.

 

1915 Startade varvet.

1920 Var torrdockan färdig.

1941 Bytte man namn till Ösundsvarvet.

1998 Torrdockan byggdes ut till 195 gånger 34 meter.

2003 Öresundsvarvet fick ny ägare.

2009 Sista skrovet i Öresundsvarvets namn lämnade hamnen.

2010 Företaget bytte namn till Oresund Heavy Industries.

 

Cityvarvet i Göteborg är konkurrent i Sverige.

Idag har företaget 90 anställda.

Man har ca.60-70 arbeten per år från olika företag i torrdockan, turist- och fraktfartyg.

I snitt är fartygen inne 7-10 dagar.

Som mest har man 2000 anställda, inklusive entreprenörer, så kallat "inhyrd personal".

Öresundsvarvet hade på den gamla tiden ca. 3000 anställda.

Man har idag ca. 412 milj.kr. i omsättning.

Man har börjat få arbeten från Norge, där besök hos kund skapar avtal.

 


Åsa blev anställd 2010.

Efter att Åsa berättat om företaget, delade vi upp oss i två grupper.

En grupp fick gå ner i torrdockan och runt i olika byggnader, medan den andra gruppen gick ombord på isbrytaren ODEN, som var inne för underhåll. Därefter skiftade grupperna plats.


Johan Carrwik visade torrdockan, släden för sjösättning, den berömda flytdockan som slet sig, samt byggnaderna för tillverkning av skeppssektioner. De sistnämnda byggnaderna samt släden står tomma, eftersom det inte är lönsamt att tillverka båtar längre, men man försöker få igång annan tillverkning, även att använda släden för någon slags tillverkning.

 

Patrik Johansson, andre styrman visade oss isbrytaren ODEN.

Den väger 6-7000 ton.

Plåtarna i fören är 40-50 mm tjocka, av speciellt homogent stål.

Fören ser ut som en kniv, som ska dela isflaken och skjuta dem under isen åt sidorna. Tyvärr fungerade inte den i isen i våra bräckvatten, men däremot utmärkt i Arktis och Antarktis. Så manskapet är med om många spännande turer: i Arktis 1-3 veckor, i Antarktis 2-3 månader.

Från köl till kommandobrygga är ODEN 8 våningar hög. På grund av dess nya användningsområden har man svetsat till forskningslabb och helokopterplattform.

Just då vi var där, höll man på att blästra skrovet rent, först med vatten, sedan med sand.

.
Technical data:
Lenght 107,75 m
Beam 31,2 m
Draft 7,0-8,5 m
Total power 18MW 24.500 hp
Speed in open water 15 knots, normal seaspeed 11 knots
Crew 20 person up to 60 scientists
Icebreaking Capability 1.9 level ice at 3 knots
Displacement 11.000-13.000 tonnes
Propulsion 4 medium speed, 8- cylinder Sulzer diesel engines
2 propellers in nozzles
Helicopterpad Mi-8 or equivalent
Buildingyear Götaverken-Arendal AB 1988 NB 953.
Owner Swedish Maritime Administration.

 

Vid tangenterna sekreterare Preben Iskov Sörensen TPTF