De två männen har nu gjutit de små järnstolparna fint och ordentligt i nybrunnen betong, och ska snart köra hem i den blå arbetsbilen...