TTF


Tetra Paks Tekniska FöreningÅrsredogörelse 2006Styrelsen:

Stefan Jeppsson, ordförande

Gabor Eötvös, kassör

Torben Bohn, sekreterare

Sune Andersson, suppleant

Christer Westesson, revisorTekniska föreningen har 160 betalande medlemmar, varav 10 är pensionärer. Medlemsavgiften är 40 kronor per år.Hemsideadressen är: http://www.ttf-lund.org/.Huvudsaklig aktivitet: interna och externa besök eller föredrag, för tekniskt intresserade medlemmar.Vi gjorde avtal med Skånska Ingenjörsklubben (SIK) om att som tjugo ospecificerade medlemmar få komma på deras aktiviteter. Vi gjorde även avtal med Astronomiska Föreningen och gick in med tio ospecificerade medlemmar.10 gjorda studiebesök och föredrag:

Örtofta sockerbruk 23 nov

Kronetorpsmöllan 14 okt

Ella Carlsson, föredrag om Mars och Marsresor i SIK´s+Astronomiföreningens regi.

12 okt

Kreativum, Karlshamn, 6 maj

Hans-Uno Bengtsson, om Einstein, SIK, Tekniska museet, 9 maj

Ven, Tycho Brahe museet, 6 maj

Hallandsåsen, tunneln, april

U-båt U3 Tekniska Museet, studiebesök, mars

EWP vindkraftverk på Kockumsområdet, mars

Polypeptide (medicintillverkare) i Limhamn 14 febr

 

5 styrelsemöten:

27 jan

2 febr

4 apr

23 okt

25 oktStefan Jeppsson