TTF

Tabell 2010

Namn Svar på Poäng Poäng totalt
Bo Hellberg Kugghjul 10 84
Bo Hellberg Släktträd 3 74
Bo Hellberg Verkstadslärlingen 3 71
Bo Hellberg Kuben 3 68
Bo Hellberg Stjärna 3 65
Bo Hellberg Färgbilder 3 62
Bo Hellberg X-files 3 59
Bo Hellberg Kaffe 5 56
Olof Göstasson Verkstadslärlingen 3 55
Olof Göstasson Stjärna 3 52
Olof Göstasson Färgbilder 3 49
Bo Hellberg 1-9 5 51
Olof Göstasson X-files 2 46
Bo Hellberg Transportbana 3 46
Olof Göstasson Kaffe 3 44
Bo Hellberg Färgbild 5 43
Olof Göstasson Färgbild 5 41
Bo Hellberg Nystan 2 38
Olof Göstasson Trådrulle 1 36
Bo Hellberg Kub 3 36
Olof Göstasson Gem 3 35
Bo Hellberg Fika 1 33
Olof Göstasson Nystan 1 32
Bo Hellberg Lysande skyddsväst 3 32
Olof Göstasson Kub 3 31
Bo Hellberg Solsystemet (länk) 10 29
Olof Göstasson Svetsa gasledningar 3 28
Torben Bohn Kaffe 5 26
Olof Göstasson Fika 3 25
Torben Bohn Färgbild 5 22
Olof Göstasson Lysande skyddsväst 1 22
Olof Göstasson Solsystemet (länk) 7 21
Christer Westesson Träknut 10 10
Bo Hellberg Attenbrough (länk till film) 2 19
Torben Bohn Fika 1 18
Bo Hellberg Kran (länk till film) 3 17
Torben Bohn Lysande skyddsväst 1 17
Torben Bohn Solsystemet (länk) 10 16
Olof Göstasson Nycklar 1 14
Bo Hellberg Harry Boy (länk till film) 3 14
Olof Göstasson Kran (länk till film) 3 13
Stefan Jeppsson Elliptiska kugghjul 12 13
Leif Christensen Stjärna 3 11
Stefan Nyborg Ordfläta 3 11
Bo Hellberg Stearinljus och ägg 2 11
Christer Westesson Nycklar 3 10
Olof Göstasson Harry Boy (länk till film) 3 10
Bo Hellberg I atomernas värld 3 9
Leif Christensen Färgbilder 3 8
Torben Bohn Stearinljus och ägg 3 6
Christer Westesson Kran (länk till film) 3 7
Olof Göstasson Stearinljus och ägg 2 7
Mats Turesson Batteri 3 6
Stefan Nyborg Stjärna 3 6
Bo Hellberg Schackbräde 3 6
Olof Göstasson Tärningar 2 5
Leif Christensen X-files 2 5
Jacob Ordfläta 4 4
Christer Westesson Harry Boy (länk till film)§ 3 4
Mats Turesson Stjärna 3 3
Per-Erik Fahlén Stjärna 3 3
Torben Bohn I atomernas värld 3 3
Stefan Nyborg Tärningar 3 3
Bo Hellberg Tärningar 3 3
Leif Christensen Tärningar 3 3
Olof Göstasson Schackbräde 3 3
Martin Hamer Stjärna 3 1
Stefan Jeppsson Paraply 1 1
Christer Westesson Stearinljus och ägg 1 1

 

Verkstadslärlingen

Knut-Otto går som lärling på en mekanisk verkstad. Ett prov är att han ska tillverka en detalj enligt följande ritning. Det är alltså tre vyer från ett och samma föremål. Knut-Otto kapar genast material från en stång och börjar fila. Hur ser figuren it i 3D?

Film version 1

Film version 2

Film version 3

Svar till Stefan Jeppsson senast den förste februari.

Bo Hellberg och Olof Göstasson har svarat och får därmed 3 poäng var.

Lösning

 

Tillverka ett par elliptiska kugghjul (i papp eller trä). Det ger 10 p.

12 p om antalet kuggar är olika mellan hjulen.

Svar senast 10 januari 2011.

Bo Hellberg har skickat in ett par helt korrekta kugghjul och får därmed 10 p. Därmed leder Bo Hellberg ligan. Ett mycket svårslaget rekord, antar jag.

Själv tillverkade jag elliptiska kugghjul, ett par med olika antal tänder, mest för skoj, och får därmed 12 p.

Länk

Bo Hellbergs kugghjul ska naturligtvis också filmas.

 

 

 

Kuben

Du har en kub med sidan längden på sidan 1. Du har ett klot med diametern 1. Du har en pyramid med sidan längden på sidan 1. Dessa tre föremål ska ner i en kubisk låda med minsta mått.

Kommer du fram till måtten på denna låda, skickar du svaren till Stefan Jeppsson senast den siste januari.

Lådans sida är 1+1/4 +1*kvadratroten ur 12.

Bo Hellberg är den ende som har svarat och får därför 3 p.

 

Verkstadslärlingen

Knut-Otto går som lärling på en mekanisk verkstad. Ett prov är att han ska tillverka en detalj enligt följande ritning. Det är alltså tre vyer från ett och samma föremål. Knut-Otto kapar genast material från en stång och börjar fila. Hur ser figuren it i 3D?

Svar till Stefan Jeppsson senast den förste februari.

 

 

Släktforskning

Knut-Otto släktforskar. Han är gift med Rut-Asta. De har ett barn, Otto-Oskar.

Han har två föräldrar. Rut-Asta har två. Ingen av dem har gemensamma föräldrar.

Knut-Otto drar slutsatsen att för varje generation bakåt, blir deras släkt-träd dubbelt så stort. Om inte något gift par hade samma föräldrar, men det har knappast förekommit i Sverige. Han rundar av med att det går 33 år mellan varje generation. På hundra år bakåt i tiden var man alltså 8 gånger så många. Han hämtar ett stort papper, för att rita släktträdet. Samtidigt gör han kalkyler i ett Ecxel-blad.

Generation Antal personer År bakåt År
1 1 33 2010
2 2 33 1977
3 4 33 1944
4 8 33 1911
5 16 33 1878
6 32 33 1845
7 64 33 1812
8 128 33 1779
9 256 33 1746
10 512 33 1713
11 1024 33 1680
12 2048 33 1647
13 4096 33 1614
14 8192 33 1581
15 16384 33 1548
16 32768 33 1515
17 65536 33 1482
18 131072 33 1449
19 262144 33 1416
20 524288 33 1383
21 1048576 33 1350
22 2097152 33 1317
23 4194304 33 1284
24 8388608 33 1251
25 16777216 33 1218
26 33554432 33 1185
27 67108864 33 1152
28 134217728 33 1119
29 268435456 33 1086

Knut-Otto kommer fram till, att för en sådär 22 generationer sedan var hans släktträd större än antalet invånare i Sverige. Han kommer till 1300-talet, där det är svårt att släktforska och svårt att bevisa. Om nu inte ett gift par hade samma föräldrar. Knappast troligt. Det skulle ändå inte krympa ner utbredningen av släktträdet så mycket. Om nu inte alla gifta par hade gemensamma föräldrar på 1300-talet och bakåt. Ännu mindre troligt. Och kloning är inte ens att tänka på, för det var inte uppfunnet.

Knut-Otto kan inte slita tankarna från schackbrädet och risgrynen. Men där var ju 64 steg. Knut-Otto fastande vid 22a steget. Hur skulle hans släktträd se ut för 64 generationer sedan?

Kan du hjälpa Knut-Otto i resonemanget?

Svar senast 23 December.

Lösningen är att kusiner och mer avlägsen släkt gifter sig med varandra och skaffar barn. Bo Hellberg har resonerat rätt och får därmed 3 p.

 

 

Knut-Otto är mycket intresserad av att skapa egen musik. Han får syn på en välsorterad musikaffär och går in. Han frågar efter tre olika sorters musikinstrument.

-Tyvärr, svarar expediten. Visserligen är vi en välsorterad musikaffär. Till och med en mycket välsorterad. Men just dessa tre musikinstrument har vi inte. Får jag hänvisa till de tre olika ordinarie butikerna som ligger här bredvid?

Vad hade Knut-Otto tänkt att köpa för instrument? Och vad för slags butiker kunde det ligga i närheten?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 30 nov.

Ingen har svarat. Jag tänkte så här:

Knut-Otto tänkte spela på en såg. Även om musikaffären är välsorterad, kanske de inte har en såg. De hänvisar till grannaffären, en järnaffär. Man spelar dock inte på en vanlig såg, utan en utan tänder, lite längre.

Knut-Otto tänkte också spela på en kam. Musikaffären har inte det, utan hänvisar till grannaffären, som kan vara nästan vilken som helst.

Det tredje fallet kan hänvisas till en radioaffär. Den som har en enkel radio märker att mottagningen förstärks eller försvagas då man rör sig i närheten av antennen. Omvänt kan man spela genom att röra handen i närheten av antennen, förutsatt att ingen kanal är inställd. Det är ett sådant instrument man kan höra i Beach Boys´ Good vibrations: ett tjutande ljud som går att stämma av. Så även om musikaffären var välsorterad, hade man ingen sådant instrument.

Uppräkningen av instrument kan utökas till speciella afrikanska instrument, leksaksinstrument, kastruller och så vidare, men ingen har lämnat in något förslag.

 

Nya klur

I det här korsordet börjar man på en valfri ruta och tar sedan ett steg i taget i valfri riktning, vågrät lodrätt eller diagonalt. En ruta får inte beträdas två gånger och vägen man tar får inte korsa sig själv.

I det här exemplet kan man utläsa ordet FACKFÖRENINGSBOK, men även orden KO, FIN, FIA, ACK, REN, SINNE, FINNER o s v.

O K C K
B F A F
S I E Ö
G N N R

Nu till något som kan ge fem poäng. Jo, det ska ju naturligtvis vara på svenska.

G N I R
A S G E
L M S E
I N G R

Svar till Stefan Jeppsson senast den 25 nov

Stefan Nyborg har klurat ut 58 ord och får därmed 5 poäng. Jacob har klurat ut 54 ord och får därmed 4 poäng.

Här är vad de kommit fram till:

Al                                     
Alm                                    
Aln                                    
ANIS                                   
As                                     
Ass                                    
EGNA                                   
ER                                     
GAL                                    
GAMLING                                
GAS                                    
Gasig                                  
GE                                     
GER                                    
GES                                    
Gin                                    
Gina                                   
GIR                                    
Grin                                   
Grina                                  
Gris                                   
IL                                     
ILA                                    
IN                                     
Ina                                    
Inga                                   
INGE                                   
Inger                                  
INSE                                   
INSER                                  
Is                                     
Isa                                    
Ism                                    
LAM                                    
LANS                                   
Las                                    
Lass                                   
Lasse                                  
Lim                                    
Lin                                     
LINS                                   
LINSER                                 
MAL                                    
MALIN                                  
MANI                                   
Mas                                    
Masig                                  
MIL                                    
Mila                                   
Milan                                  
Min                                    
NASSE                                  
NI                                     
Nie                                    
Niger                                  
REGERING                                       
Regi                                   
Regin                                  
Regna                                  
Res                                    
Rese                                   
RESER                                  
Ring                                   
Ringa                                  
RIS                                    
Risa                                   
Sal                                    
Salin                                  
Salming                                
Sam                                    
SAMLING                                
Samlingsregering                                       
SAMS                                   
Seg                                    
SEGER                                  
SEGNA                                  
Ser                                    
Sig                                    
SIGMA                                  
SINA                                   
SLIM                                   
SMAL                                   
SMIL    

Vad är sambandet mellan en elektriskt batteri, luftvärnsbatteri och ett trumset-batteri?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 15 nov.

Ett batteri betyder slå sönder med en rad likadana uppställda saker. Därmed har vi förklaringen till ett luftvärnsbatteri.

Därmed också liknelsen till ett trumset-batteri: man (försöker) slå sönder något med en rad likadan uppställda saker.

Från den första förklaringen kan vi också dra liknelsen till Voltas stapel, ett batteri bestående av en rad likadana uppställda saker.

Mats Turesson klurade ut det och fick 3 poäng.

 

Knut-Otto delar en liksidig femuddig stjärna enligt vidstående figur.

 

Frågan är nu om de röda eller gröna områdena är störst.

Svar till Stefan Jeppsson senast den 12 nov

Svaret är att de är lika stora. De som svarat rätt är Mats Turesson, Olof Göstasson, Per-Erik Fahlén, Stefan Nyborg, Leif Christensen och Bo Hellebrg, som får tre poäng vardera, medan Martin Hamer får 1 p.

Jag ska också erkänna att jag inte hittat på figuren, utan knyckt den från Illustrerad Vetenskap.

 

Tillverka ett par elliptiska kugghjul (i papp eller trä). Det ger 10 p.

12 p om antalet kuggar är olika mellan hjulen.

Svar senast 10 januari 2011.

 

X-files

Efternamnen på Fox och Diana i serien x-files.

Svar till Stefan Jeppsson senast den 15 okt.

Tyvärr var det en fälla. Fox heter Mulder, men Dana heter Scully. Men Diana (med ett "i") heter något helt annat.

Film

Leif Christensen och Olof Göstasson får därför 2 p, medan Bo Hellberg har petat in ett "i" och får 3 p.

 

Fler färgbilder.

100 år gamla färgbilder. Hur tog man dem? Ni som fått länken till hemsidan, får inte svara.

 

Svar till Stefan Jeppsson senast den 15 okt.

Fotografen tog tre bilder i rask följd. Varje bild tagen med olika färgfilter på svartvit film. En sovande hund rör sig inte under de tre exponeringarna. Det gör däremot små barn och vattendrag.

De som svarat rätt är Leif Christensen, Bo Hellberg och Olof Göstasson, som får tre poäng vardera.

 

 

De flesta behöver bara sträcka ut höger hand och greppa

muggen med kaffe.

1. Hur många koppar dricker medelSvensson i sitt liv?

2. Hur många bär plockas från en kaffebuske per år?

3. Hur många kg rostat kaffe blir det?

4. Innehåller mörkt eller ljusrostat kaffe mest koffein?

5. Innehåller kaffe eller te mest koffein?

6. Innehåller bryggt eller espresso mest koffein?

7. Varför heter det Cappuccino?

8. Vad hette Melitta i efternamn?

9. Varför heter det Fika?

5 poäng lockar vi med.

Bo Hellberg får 5 poäng, Torben Bohn 4 och Olof Göstasson 3.

Film

Filmen svarar på en del. Vad som inte framgår är Fika = Kafi = kaffe. Man fikar alltså inte om man dricker te eller läsk, som det uppfattas i dag.

 

 

Nya klur

Ventiler

På en rymdstation är det ett absolut måste att en ventil stänger. Den får inte stå och läcka. Likaså är det viktigt att den öppnar när man önskar. Hur löser man det?

Förslag på lösningar senast den 15 sept. Inga förslag har kommit in.

Så här hade jag tänkt:

Om ventil A hänger sig och inte går att öppna går förmodligen C och D att öppna.

Om ventil B hänger sig och inte går att stänga, går förmodligen ventil A att stänga samt någon av C/D.

 

 

 

Matte

Du har siffrorna 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ordningen får inte ändras på dem. Det går att slå samman två eller fler siffror. Sätt vid behov in de fyra vanliga räknesätten mellan siffrorna, + - * och /.

Exempel 12+3-4*56/7+89.

Det blir 132. Fast det skulle bli 100.

Prova med något annat. Det finns över 100 lösningar. Och hundra ska alltså svaret bli.

5 poäng till bästa resultatet!

Bäst före datum siste augusti.

Bo Hellberg är den ende som svarat och får därmed 5 poäng.

1+2+3+4+5+6+7+8*9

1*2*3*4+5+6+7*8+9

1+2*3+4*5-6+7+8*9

1*2*3-4*5+6*7+8*9

1+2-3*4+5*6+7+8*9

-1*2+3+4+5*6+7*8+9

1+2+3*4-5-6+7+89

1+2*3+4+5+67+8+9

1*2+34+5+6*7+8+9

123-4-5-6-7+8-9

 

Fotolabb

Knut-Otto delar upp en färgbild i tre separata färger:

Färgerna är R-G-B, d v s rött, grönt och blått. Frågan är nu vilken av bilderna i gråskala som är R, G respektive B?

Rätt svar är värt 5 poäng.

Svar senast den 17 augusti till Stefan Jeppsson

Svaret är att där gråskalan är mest transparent, släpper den igenom mest färg. Den röda bilen är mest transparent på den undre bilden, därför är den undre bilden röd (R). Bakom den röda bilen skymtar lite grönt. Detta är ljusast på den andra bilden underifrån. Är alla tre lagren transparenta blir det vitt.

De som klurat ut rätt är Torben Bohn och Gösta Olofsson, som får 5 poäng vardera, medan Bo Hellberg resonerat fel och får 3 poäng.

 

 

 

Transportbana

Du har en transportbana bestående av cylindriska rullar. Vid en kurva har man koniska rullar, för att transport av gods ska ske jämnt. Frågan är nu om det alltid är en parallell spalt mellan rullarna eller hur kommer spalten att se ut?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 16 aug.

Bo Hellberg är den ende som svarat och får tre poäng. Den bana jag sett är på höglagret, 115. Det är parallella spalter mellan rullarna.

 

Gem.

Vad fäste man ihop två papper med innan man uppfann gemet?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 2 aug.

Man fäste med nålar.

Den som svarat rätt är Olof Göstasson, som får 3 poäng.

 

 

Trådrulle

Du har en halvfylld trådrulle. Du drar ut 2 dm tråd. Därefter lägger du trådrullen på ett bord. Du drar i trådänden 5 dm. Vad händer?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 1 aug.

Olof Göstasson är den ende som svarat och får 1 p.

Ett korrekt svar är att tråden antingen lindas av eller på, beroende på hur man lägger trådrullen. Alltså blir tråden antingen utdragen 0 eller 10 dm. Såvida man inte drar rakt upp. Då blir tråden utdragen 7 dm.

 

Nystan

Du har ett nystan garn. Garnänden är rullad på nystanet, så den inte sticker ut. Du lägger nystat på ett bord. Du tar tag i trådänden och drar ut den 1 m längs bordsytan. Hur långt har nystat rullat?

Svar till Stefan Jeppsson senast den siste Juni.

Bo Hellberg får 2 p och Olof Göstasson 1 p.

En trepoängare hade delats ut om någon hade testat ett nystan, men det är det alltså ingen som gjort det. Rätt svar är att nystanet snurrar runt eller med på måfå. Oftast dras nystanet med ca 3 dm.

 

 

Torben Bohn har lämnat in ett klur.

From: Bohn Torben
Sent: den 6 maj 2010 08:18
To: Jeppsson Stefan
Subject: FW: Air Umbrella!


Hej Stefan

Evt förslag på klur: Hur skulle denna utföras så det faktisk fungerar?

Lätt att såga: Batteritekniken är nog inte så långt kommen att man kan dra ut så pass mycket effekt att vatten faktisk blåsas bort vid mer än väldigt lätt duggregn under någon längre stund.
[Hur hade dom tänkt att dropparna skulle ligga kvar som på andra bilden???]


Förslag:
* Rikta luftflödet mer uppåt så man blåser på dropparna tidigare
* Ha den asymmetrisk för bättre utnyttjande av effekten; de fleste har den i ena handen och behöver därför inte täckas lika långt på alla håll
* Lös batteripack i axelväska?
* Absolut måste: Varnare för låg energi kvar på batteriet...

/TorbenBack in May last year I did a roundup of the Most Unconventional Umbrellas seen here on YD. I wish I had stumbled across the Air Umbrella then, because it’s the mother of unconventional designs! Imagine an umbrella with no canopy! The barrier between you and the raindrops is a sheet of steady air that is blown out by this hollow pipe. Physics and a lot of engineering stuff is clogging my brains to accept this design, but if I put these dark clouds of doubt out of the way, we may have something in this concept. Think about it!

? You can control the length of the stick and the size of the air canopy.

Designer: Je Sung Park

Ingen har lämnat in ett svar. Däremot har undertecknad kommit fram till att bilden med pojken är fejkad. Han orkar knappast hålla i paraplyet med ett löst tumgrepp. Dessutom: om paraplyet nu fungerar, vad ska han med regnstället till? Därmed får undertecknad ett poäng.

 

Nu till något annat

 

Du har en kub.

I denna placerar du ett klot, som är så stort som möjligt.

I klotet placerar du en kub, som är så stor som möjligt.

Vad är förhållandet mellan kuberna?

Bo Hellberg och Olof Göstasson får tre poäng vardera. Korrekt svar är 3√3 om man räknar volymen, √3 om man räknar sidan, eller sidan på den stora kuben är lika med rymddiagonalen på den lilla kuben.

 

10 poäng till den som kommer med en lösning till nedan.

länk

lösning länk

I början av filmen visas den ordinarie klassiska 6 bitars kinesiska träknuten, som gav mig idén: var är minsta antalet pinnar?

Den ende som lämnat in träbitar är Christer Westesson, som härmed får 10 poäng.

Stefan

 

Det här tillfället har jag väntat på länge. Plötsligt uppenbarade det sig.

Länk

2F 7I 4L   3M 6E 1D   9B 7I 4L   3M 6E 1D   2F 7I 4L   7I  
2F 7I 4L                                      

Det är långt efter svarstiden, så jag får själv peta in bokstäverna. Det var ett sifferkorsord. Det första "fil" syftar på en datorfil, därav klick-länken.

 

Skyddsväst

Vid ett tillfälle studerade Knut-Otto en vägarbetare, vilken var klädd i en så kallad självlysande väst, en skrikig gulgrön färg. Knut-Otto kan lägga energi i det oändliga på att studera folk som jobbar. Det började skymma. Västen lyste fortfarande i illgrönt. Det skymde ännu mer. Den illgröna färgen fortsatte att synas. Men vad hände då det skymde en aning till?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 29 april

Då det skymmer, lyser västen fortfarande grön. Det finns tydligen fortfarande tillräckligt mycket ljus (uv-ljus) i luften för att den ska lysa grön. Då det skymmer lite till, blir västen vit: vi saknar färgseende för svara färger. Då det skymmer lite till, blir västen grå.

De som kommit närmast är

Bo Hellberg, som får tre poäng, medan Torben Bohn och Olof Göstasson får ett poäng.

 

Fika

Knut-Otto tar en kopp kaffe och klämmer i en skvätt grädde.

-Nu blir kaffet kallare. Skulle jag kanske vänta med att hälla i grädden? Skulle kaffet kylts av mindre då?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 30 april

Jag har så svårt att hitta på klur numera, så jag knyckte denna från Ny Teknik. Där skulle man enligt Göran Grimvall hälla i grädden direkt. Väntade man att hälla i grädden då kaffet antagit rumstemperatur, skulle kaffet bli kallare.

Göran förutsatte att man tog grädden ur kylen.

Det gjorde inte jag. Frågan är om man ställer fram grädden och låter den anta rumstemperaturen, samtidigt som kaffet är uppslaget i koppen och antar rumstemperatur. Blir grädden fortare varmt eller blir kaffet fortare kallt?

Jag slug upp tre koppar kaffe och hällde i grädde från kylen direkt, lite senare samt mycket senare i respektive kopp. Eftersom jag inte ville spränga termometern, började jag mäta först vid 50 grader.

Som man kan utläsa ur diagrammet håller sig kaffet varmast, om man häller i grädden efter en liten stund. De tre kopparna jag använde var givetvis lika och mängden kaffe och grädde lika.

Eftersom ingen bevisat motsatsen med fysikaliska experiment, gäller detta. Experimenten var ganska enkla att utföra och man kunde faktiskt ha en fjärde kopp kaffe till något helt annat experiment under tiden.

Den som kommit närmast var Olof Göstasson, som får tre poäng, medan Torben Bohn och Bo Hellberg får ett poäng.

 

Gasledning

Hur svetsar man gasledningar med stadsgas i?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 1 maj

Olof Göstasson är den ende som svarat och får därmed tre poäng. Man svetsar med kemikalier, som inte alstrar värme.

 

Varför har man valt just denna melodi?

Länk

Svar till Stefan Jeppsson senast den 13 April

Melodin är "Harry Lime theme", där man alltså skulle associera till Harry Boy. Melodin kallas även "Den tredje mannen" efter filmen där den förekommer.

http://www.youtube.com/watch?v=lZZHq2JSnnE

http://www.youtube.com/watch?v=GXWnA7zlGjo

De som klurat ut det är Olof Göstasson, Bo Hellberg och Christer Westesson, som får vardera 3 poäng.

 

 

Hur drevs kranen?

Länk

Svar till Stefan Jeppsson senast den 12 April

Svaret är att kranen drevs med tramphjul.

Länk

De som svarat rätt är Christer Westesson, Bo Hellberg och Olof Göstasson, som får vardera tre poäng.

 

 

Har man inte gjort en tabbe vid översättningen?

Länk

Svar till Stefan Jeppsson senast den 11 April

Det jag reagerade på var att Attenbrough om nya framsteg som gjorts svarade "lower light", vilket översatts till lägre ljus. Nu är det väl inte så stora tekniska framsteg att sänka ljuskällorna sedan man uppfann filmen. Framsteget vore väl att kunna filma i allt svagare belysning.

Det var det ingen som kom på.

Däremot kom Bo Hellberg på en del andra översättningsmissar och får därmed två poäng.

 

Saxat ur en tidning

Svar till Stefan Jeppsson senast den 10 April

Jag har haft den innan, då med matematiska uträkningar. Då jag läser om tidningen läser jag "alla nycklar är likadana". Det blir därför inga försök alls.

De som kommit på detta är Christer Westesson, som får tre poäng, medan Olof Göstasson får ett poäng.

 

 

Extra knepigt klur

Länk

Som är värt upp till 10 poäng.

Svar innan den 15 april.

Svaret är att det är vårt solsystem, med start solen och avlut med Pluto. För de planeter som har månar, har jag valt en måne per planet.

Torben Bohn får tio poäng, Bo Hellberg 10 poäng samt Olof Göstasson 7 poäng.

 

Var är en låga till ett stearinljus varmast? A = det gula? B = det blå?

Bara för att jag inte ska få in 80 korrekta svar genom att ni gissar, har jag en följdfråga.

Vilken del av ett ägg blir kyckling?

A = det vita? B = det gula?

Svar till Stefan Jeppsson senast den 10 mars.

Rätta svar är att lågan till stearinljuset är varmast i toppen av det blå området, sedan är en del syreatomer förbrukade jämfört med det gula området. Det gula området är således kallare än det blå.

Embryot till kycklingen ligger i vitan. Gulan blir gulsäcken och förbrukas av kycklingen. Kycklingen käkar också upp vitan. Gulan har inget att göra med att kycklingen blir gul. Även nykläckta fiskar har en gulsäck med näring.

Torben Bohn får 3 p, Olof Göstasson 2 p, Bo Hellberg 2 poäng och Crister Westesson får 1 p.

 

 

I atomernas värld

Någonting blev fel här. Synd på en bra vetenskaplig tidning.

Kommer du på vad som är fel, skicka in lösningen till Stefan Jeppsson

Bäst före den 28 febr.

Torben Bohn och Bo Hellberg har svarat alldeles rätt och får tre poäng vardera.

Vad jag såg, var texten i bilden. Det finns ingen vattenatom vad jag vet. Då har man verkligen uppfunnit något nytt. Möjligen finns det vattenmolekyler.

Stefan

 

 

Omöjliga tärningar

Hur många prickar är det vi inte ser? Prickar som är gömda till hälften räknas som synliga.

Kommer du på ett lämpligt antal, skickar du prickar eller ett tal till Stefan Jeppsson. Före den 15 februari.

Leif Christensen, Bo Helberg och Stefan Nyberg har svarat helt rätt och får därmed tre poäng var, medan Olof Göstasson får två poäng. Varje tärning har 21 prickar. Sexan är alltid mitt emot ettan, tvåan mitt emot femman och trean mitt emot fyran. Däremot finns det två slags tärningar, där t ex ettan och sexan bytt plats. Det korrekta antalet prickar som saknas är 158 st.

 

Schackbräde

Du tar ett schackbräde (eller motsvarande) och sågar upp det i fyra bitar enligt figur.

Det går att lägga som 5*13 bitar. Man får då en ruta mer. Hur kan detta komma sig?

Svar till Stefan Jeppsson före den 10 februari.

Olof Göstasson och Bo Hellberg har svarat helt rätt och får därmed tre poäng var. Svaret är att den felande rutan är en smal spalt (här överdrivet)

 

Typsnitt

På 60-talet lattjade jag med ett visst typsnitt. Det fanns inte mycket annat att välja på, då man skulle texta. Gnuggisar, texta för hand, skrivmaskin eller det förstnämnda. Datorn var inte uppfunnen. Beijer Bygg kör fortfarande med det speciella typsnittet jag lattjade med. Ja, egentligen har Beijer gjort på fel sätt, liksom jag gjorde, d v s lattjade med. Kan någon förklara?

3 poäng för att svara hur man lattjar med typsnittet för att få effekt enligt nedan.

Ytterligare tre poäng delas ut för att visa att den som tagit fram det typsnitt som Beijer Bygg använder sig av, egentligen inte riktigt fattat vitsen utan gjort en dator-variant.

Obs att vi börjar om på poängberäkningen i och med detta klur.

Ingen har svarat. Tävlingstiden är slut..

Rätt svar är att man använde mallar på 60-Talet. Mallarna var textmallar, ellipsmallar, mallar med pneumatiska symboler o s v. Till mallarna använde man stift- eller tuschpennor med lämplig diameter.

Här kan vi se att man skulle ha en penna med 0,5 mm diameter för att texten skulle bli bra.

Observera hur B-et ser ut. Den raka vänsterkanten kan man t ex ta från bokstaven D.

Hade man skurit ut bokstaven B mer, hade den sett ut så här:

Men så hade man alltså inte gjort textmallarna.

Nu kan man lattja med textmallarna och använda en alldeles för tunn penna än avsett. Det är det så kallade typsnittet som Beijer Bygg anammat. Vi får också förklaringen till varför bokstaven B ser ut som den gör.

 

 

Länk till 2009 års klur

Länk till äldre klur