TTF

Besök på Medicon Village  i Lund
 
Ett föredrag hölls den 28 februari 2012 kl.17-19.30. Ett verkligt intressant besök med ett trettiotal närvarande. Föredragshållare var Vice VD Kerstin Jakobsson.
Medicon Village jobbar för människans hälsa.
Här finns en total yta av 80.000kvm.därav
30.000kvm laboratorielokaler och 50.000kvm kontor
och konferenslokaler. Byggherren Mats Paulsson donerade 100 miljoner kronor av egna pengar.
Allt överskott skall gå till forskning.Astra Zeneca lämnade
så gott som alla inventarier kvar till Medicon Village.
Forskning-Innivation-Företagande= för mänsklig hälsa
och bättre liv.Astra Zeneca flyttade sin verksamhet till Mölndal. Enbart glasrör för 3 milj.kronor medföljde affären.
400 personer är verksamma vid Medicon Village.
Vid flytten av Astra Zeneca medföljde 900 anställda.
Aktörer som finns på plats är: cancerforskare, företags-
inkubatorer, biobank och Science supportcenter bl.a.
Målsättningen är 900 verksamma personer år 2014.
Det sitter 16 personer i organisationen.
 
Vid pennan sekreterare Preben Iskov Sörensen