TTF

Årsmöte 2008

9 april 2008

Närvarande:
Sune Andersson, Gabor Eötvös, Olof Göstasson och Stefan Jeppsson

På mötet blev undertecknad vald till ordförande och sekreterare.

Till styrelsen:
Ordförande, undertecknad, omval
Sekreterare, Torben Bohn, omval
Kassör, Gabor Eötvös, omval
Suppleander: Sune Andersson, omval
Staffan Lundin, nyval
Olof Göstasson, nyval
Revisor: Christer Westesson, omval

Ekonomisk rapport:
Vi fick 5 440 i medlemsavgifter
Vi fick 9 000 av Tetra Pak.
Vi har 20 076,70 kr i kassan.

Vi valde att går ur SIK, eftersom medlemsavgiften där är 6000 kr. Deltagandet från Tetra Pak har varit i snitt en person per gång. Den enskilde får gå med i SIK om man så önskar.

Undertecknad fortsätter att uppdatera hemsidan. Alla tidningar är inskannade och uppladdade, dock återstår att skapa länkar till dem. Uppskattar att arbetet blir klart i år.

Stefan Jeppsson

 

På bilderna: Olof, Gabor och Sune