TTF

Protokoll Tetra Paks Tekniska Förening styrelsemöte no.1-2008, 2008-02-05

 

Närvarande:

Stefan Jeppsson,

Staffan Lundin,

Sima Zahrai,

Christer Westesson,

Torben Bohn (protokollförande)

 

§1 Budget:

Tetra Pak bidrar i år med 9000SEK till klubbens aktiviteter, härtill kommer 160*40 = 6400SEK från medlemsavgifter, total budget 15400SEK

 

§2 Skånska Ingenjörsklubben:

SIK har skickat en faktura på 6000-10000 för ’sponsring’. Detta innefattar även en Tetra Pak logga under sponsorer i tidningen.

Eftersom vi sällan deltar i deras arrangemang med många deltagare, och budgeten är mindre i år än väntat kan vi inte betala så mycket.

SIK har årsmöte 20/3 där Stefan deltar. Vårt upplägg är att vi framöver går ner till 3000SEK, så få vi se vad SIK säger.

 

§3 Malmö Uppfinnarförening:

MUF vill inte ha några ospecificerade medlemmar då det diskuteras saker på mötena som är sekretessbelagda.

Beslut togs om uppstart av underavdelning av TTF för uppfinnare. TTF sponsrar max 6 pers á 200SEK för att stödja uppfinnarna och MUF.

Stefan skickar ut mail för att inhämta intressenter. Om mer än 6 anmäler sig blir det lottdragning som gäller. I utgångsläget sponsrar TTF ett års medlemskap, sedan kan man bli medlem för egen kostnad, eller ställa upp i lottdragningen igen ifall det inte är 6 nya anmälda till näste år.

 

§4: Program:

Besöksarbetsgrupp bestående av Sima och Stefan etablerades.

Christer lovade att försöka få Lars-Åke Svensson till föredragshållare på årsmötet i egenskap av stiftare av TTF.

Christer har även en kontakt på Ericsson som kanske kan mynna ut i ett besök där.

Torben undersöker möjligheten att få besöka en orgelbyggare

 

Arbetsgrupp för uppsättning av A3’or vid matsalen: Torben och Stefan

 

§5 Eventuellt:

Årsmöte onsdagen 2/4 kl. 12-13

Stefan kallar, och bör ha årsberättelsen klar till dess.

Torben skriver agenda.

 

Näste styrelsemöte 15/5 14.30-15.30

 

Vi tackar för fina fastlagsbullar.