Skegrie mölla

Studiebesök den 9 nov 2013

Bilder från möllan samt fika med styrelsen mölleföreningen

Man väntar på 140 000 i bidrag, så snickeriet kan börja göra vingar

Förutom möllan har Skegrie ett museum