TTF studiebesök på LGC S 16 Sländan i Åstorp    26 februari 2012
 
Mats Nordström tog emot oss 10 TTF besökare vid LGC S 16 Sländan som är belägen strax söder om Åstorp.
Historik
Under 40 och 50 talet byggdes det upp en organisation för optisk luftbevakning. Denna bestod av ett stort antal bevakningstorn, LS Torn, och ett mindre antal centraler som tog emot rapporterna från bevakningstornen. Sländan var en sådan central, LGC betyder Luftförsvarsgruppcentral.
Sländan invigdes med en övning 1954 och var aktiv inom luftförsvaret fram till 1994. Anläggningen består av en bunker som är helt nersänkt i marken. Det enda som syns utifrån är nergången och några ventilationsöppningar i marken. Nergången täcks av ett skjul av trä.
I Sländan arbetade 10 personer och en kompanichef med ansvar för hela bevakningsdistriktet. De flesta utom chefen var lottor. Man arbetade i skift och den personal som inte var i tjänst var förlagd på restaurang Bäckagård i närheten. Inne i Sländan finns mycket små möjligheter till matlagning och vila.
Man brukade ha 5 övningar årligen i Sländan. Vid en av dessa var personal utplacerad i alla LS torn och man körde med riktiga flygplansobservationer. Vid de andra 4 satt några personer i ett eget rum, ”spelrummet” inne i Sländan och ringde in fiktiva observationer till den övriga personalen.
 
Procedur
Till Sländan var 20 LS torn anslutna med telefonlinjer. I tornen satt luftbevakare som identifierade flygplan i luften optiskt och genom att lyssna. Vid tornen var det i regel 4 personer per skift, för vissa platser med extra bevakningsuppgifter kunde det vara fler. Personalen ute i luftbevakningstornen var förlagd i barack i tornets närhet.
Ett torn fanns på Slottahörnan, en kulle vid Hardeberga ca 1 mil öster om Lund, titta något till höger om vindkraftverket. Detta Torn hörde till LGC Staffanstorp.
 
De flesta av tornen revs i samband med avvecklingen av hela systemet 1994. Ett LS torn finns bevarat och uppsatt på Beredskapsmuseet utanför Domsten.
Flygplanens antal, typ, bäring och avstånd rapporterades via telefon till LGC, där informationen sammanställdes av 4 st markörer på en stor karta i mitten av ledningsrummet.
Rapporteringen gjordes från början med tal i vanlig telefon, i takt med att flyplanen blev allt snabbare blev denna metod alltför långsam. Då infördes ett system med en låda med knappar för de olika bäringarna. Genom att trycka in en knapp på lådan uppe i LS tornet indikerades samma bäring på en lamptablå i LGC. Det gick fortfarande via telefonledningar men man sparade mycket tid. Övriga detaljer som antal och typ meddelades med tal som tidigare.
Bredvid kartan på en estrad satt ett antal befattningshavare, Växeltelefonist, Rapportör, Luftbevakningsledare, Orienteringsbiträde och Identifieringsbiträde. Och en Orienteringsmarkör vid väggkartan. Det ger alltså 10 personer/skift. I regel var alla utom kompanichefen lottor.
De sammanställda rapporterna skickades till luftförsvarscentralerna, LFC. En LFC fanns ursprungligen i Tormestorp söder om Hässleholm, den hade kodnamnet Staren. Efter att Wennerström ansågs ha röjt det mesta om Staren till Sovjetunionen byggdes en helt ny LFC i Hästveda. Staren är tömd och ingångarna igenmurade sedan länge, men resterna kan fortfarande ses i naturen. Hästveda är ännu i drift, men drabbas av återkommande nerläggningshot enligt tidens anda.
I Skåne fanns LGC på dessa platser.
 
Framtid
Det är numera Mats som är Sländans innehavare och han jobbar på att göra den i ordning som museum. Bunkern som sådan är i gott originalskick men i samband med nedläggningen skrotades mycket av inventarierna för att göra plats som förråd, bland annat det stora kartbordet som hamnade i skrotbingen. Mats försöker nu hitta ett ersättningsbord Det finns ett på flygmuseet i Ängelholm för den som vill se hur det såg ut. Annars är det mesta utom kartbordet nu återställt i originalskick men kommunikationsutrustningen dvs. headset och knappsatser saknas. Är det någon som har lämpliga prylar liggande är Mats säkert intresserad. Han räknar med att vara klar om något år, det beror mycket på hur lång tid det tar att hitta saknade utrustning.
Sländan är den enda kvarvarande LGC i (nästan) originalskick i Sverige. Känslan av 50-60 tal är påtaglig, att gå in i anläggningen är som att backa tillbaka i tiden. De flesta LGC anläggningar är numera rivna och de som är kvar har blivit av med sin inredning och används för andra ändamål: Det finns några LGC i form av museum, men de är till stor del uppbyggda med originaldelar i nya lokaler. Dessa finns på flygmuseer i Ängelholm, Optand, Söderhamn, Luleå.
Teknik
Bunkern är gjord för att stå emot mot mindre bomber och skydda mot stridsgaser. Jag uppskattar att det är 1-2 m täckning över taket. Golvytan är ca 200 m². Ventilationsluften tas in via filter mot dåtidens stridsgaser.
Det finns en mindre dieseldriven generator som går igång vid elavbrott, den är på 18.5 kVA. Dessutom finns batteridriven nödbelysning, men batterierna är kasserade pga. hög ålder.
Anläggningen är ansluten till kommunalt vatten. Ingen vattenreserv finns. (Modernare anläggningar har oftast en egen brunn eller en större vattentank).
Minns att Sländan är en tidig anläggning.
Information
Vi får gärna lägga ut egna bilder på Tetra Paks nät, dock inte från utsidan, som kan avslöja placeringen..
Bilder på Sländan från en annan fotograf finns att se här
http://ls-tornet.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=60
Länkar
http://ls-tornet.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=359
http://www.fht.nu/fv_bilder_lednsys_stril_o_lbevsys_stril_50.html
http://www.flygbas.se/
Hälsningar
A S

 

Mer bilder

Film version 1

Film version 2

Film version 3