April 06

Nr 3

Årg 18

Tetra Paks Tekniska Förening

 

 

 

Styrelsemedlemmar

Stefan Jeppsson ordförande. Ansvarig utgivare. Håller i medlemsbladet och aktiviteter.

Gabor Eötvös kassör. Håller i medlemsregistret.

Torben Bohn sekreterare.

Christer Westesson revisor.

Sune Andersson suppleand.

Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter

Precise Biometrics Ideon

C-Technologies Ideon

Print-on-demand tryckeri

Onkologen

Röntgenavdelningen

Kockums

Astra Zeneca

Anoto

Snickeri / Möbelsnickeri

Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS

MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.

Miniatyr motor mässa

Jan.Jakobsson

Flygmuseum Ängelholm

Teknik på farfars vis (Helsingborg)

Bilmuseet Helsingör

Koningsegg

Sony Ericsson

Pågens

Örtofta sockerbruk

MC- och bilträff i Löddeköpinge

Löberöd glasbruk (A Sundberg)

Kreativum Karlshamn

Turning Torso

Klur

Förra uppgiften handlade om:

Tar du en trehörning och delar den mitt av, och tar bort en del, får du fortfarande en trehörnad yta.

Tar du en fyrhörning och delar den mitt av, och tar bort en del, får du fortfarande en fyrhörnad yta.

Tar du en femhörning och delar den mitt av, och tar bort en del, får du fortfarande en femhörnad yta.

Men vad får du då du delar en sexhörning, sjuhörning och åttahörning mitt av? Formel?

Svar:

För det första är uppgifterna fel.

Delar du en trehörning mitt av, får du antingen tre eller fyra hörnor.

Delar du en fyrhörning mitt av, får du antingen tre eller fyra hörnor.

Delar du en femhörning mitt av, får du antingen fyra eller fem hörnor.

Delar du en sexhörning mitt av, får du antingen fyra eller fem hörnor.

Delar du en sjuhörning mitt av, får du antingen fem eller sex hörnor.

Delar du en åttahörning mitt av, får du antingen fem eller sex hörnor.

Det blir därför fyra formler.

Jämnt antal hörnor: h=n/2+1 eller h=n/2+2

Udda antal hörnor: h=(n+1)/2+1 eller h=(n+1)/2+1

 

Det är ingen som svarat.

 

Nu fortsätter vi med samma tema.

Hur många hörnor får du, om du delar en tetraeder på mitten? D v s rakt genom tyngdpunkten.

En kub?

 

Svar senast den 30 april till Stefan

 

 

Skånska Ingenjörkslubben (SIK) den 9 mars

Det vara bara jag från TTF som var närvarande där, bland ett antal andra medlemmar i SIK. Man tog upp att den avgift på 6000 kronor som TTF betalat in, var sponsring och inte medlemsavgift. Men vi blev inte eniga i den punkten. Hur som helst har jag fortlöpande anmält oss till aktiviteter, efterhand som TTFs medlemmar anmält att de vill gå på SIKs utflykter. En härlig landgång, kaffe och kakor var framsatt även till mig, så jag anser att allt fungerade perfekt. Man pratade om att lägga medlemmarna på sin hemsida, med password. Bland deltagarna den kvällen såg jag förresten Jackie Derving, en konstruktör på Tetra Rex på 80-talet, för er som känner honom. Jag tipsade honom att komma med i TTF, men han nappade inte precis. En viktig punkt som togs upp på mötet var TTFs medlemskap. Man var tvungen att ändra stadgarna. En arbetsgrupp på tre personer för att ändra stadgarna utsågs. Jag lämnade mitt telefonnummer till dem, så de kan kontakta mig.

Efteråt var det information angående Skånes renhållningsanläggningar samt rundvandring på SYSAVs anläggning.

Ni som är intresserad av att se SYSAVs anläggning: anmäl er till ett sådant tillfälle, för jag arrangerar inget annat, när det är sådana erbjudanden.

 

Stefan

TTF styrelsemöte 2006-03-02

Närvarande Sune, Gabor, Stefan, Torben

 

1)      Skall vi bjuda på förtäring vid U-båtsmöte SIK 21/3 (4x70kr. = 280kr)

Beslut: Nej. Om förtäring skall bjudas bör det vara främst vid våra egna arrangemang.

 

2)      Kommande arrangemang:

Skånska IngenjörsKlubben:

9/3 Årsmöte.

14/3 Vindkraftverk. Stefan kan inte komma, Gabor hoppar in som representant.

30/3 Avfallshantering

1/4(Lördag): Hallandsåsbygget. Intressant arrangemang. Stefan skickar ut påminnelse.

2/5 SYSAV

 

Egna:

Karlshamn.

Bidrag till hyra av en buss och inträde för medlemmar har äskats från Ann-Margreth Hallberg. Om inte detta beviljas har vi pengar i kassan som kan täcka detta.

 

Besök träflygplan: Stefan har kontakt med en som bygger själv.

Tryckeri Fosie

 

3)      Anstronomisk förening: 10 medlemskap ca. 300kr. som vi begär bidrag från företaget till.

4)      Årsmöte 4/4:

Gabor önskar inte ställa upp som kassör, någon annan kandidat behövs.

Räkenskapet skall revidareas innan.

Stefan skickar ut kallelse, försöker få Göran Harryson att ställa upp som föredragshållare.

Besök hos EWP vindkraftverk den 14 mars

http://www.enercon.nu/

Angående besöket hos Tekniska Museet den 21 mars

Det var i SIKs (Skånska IngenjörsKlubbens) regi.

9 var anmälda från TTF, men jag hade ingen möjlighet att räkna in alla bland de totalt ungefär 200 deltagarna som var där.

Veteranerna från ubåten U3 berättade om prestanda och strapatser. Först fick vi emellertid vänta ett bra tag, innan en väktare tog bort larmen från ubåten. Vi som ville se ubåten delades in i tre grupper om 6-8 personer i varje grupp.

Vår grupp började i aktern, i maskinrummet.

U3 hade 26 mans besättning. Den var aktiv 1942-63 och var med på övningar i slutet på 50-talet.

Motorn är en dieselmotor, som driver en generator. Varvtalet på propellrarna regleras elektriskt. Överskott av el går till att ladda batterierna. Det var tre mans besättning i maskinrummet.

Motorn är havsvattenkyld. Utloppet är i tornet. Ett rör går ner till dieseltanken. Höjdskillnaden gör att diesel trycks upp. Man har alltså på detta vis en bränslepump. Diesel är lättare än vatten och flyter. Tanken rymmer 15 eller 16 kubik. För varje kubik dieselolja som förbrukas, blir innehållet i tanken 150 kg lättare. Vid tankning tankar man tills en emulsion kommer ut ur överfyllnadsröret: allt havsvatten är då tömt och diesel börjar komma ut.

Då batterierna laddas, vilka är av bly, bildas vätgas. Ledningar suger gasen till motorns insug för att undvika att vätgasen exploderar vid batterierna.

Ubåten anpassar sig till vattnets temperatur. Det är varmast i maskinrummet, dit besättningen gick för att värma sig. Det är kallast i tornet.

Den bakre torpeden är på däck, med dess nackdelar. Havsvatten påverkar en torped väldigt mycket. Dessutom måste en yttre torped vara förinställd på målet.

Man hade inga hörselskydd på 50-talet. De som kom ut ur maskinrummet hörde tal dåligt, men några bestående hörselskador hade inte besättningen.

I maskinrummet är en utstigningstrumma, som användes vid haverier. Man har alltså ingen sluss. Man fyllde maskinrummet med vatten och tog sig ut genom trumman.

U3 klarade 100 m djup.

Vid övningar var syrehalten så låg som 17% och kvävehalten 20%. Då var det på skämt rökning tillåten: ingen låga kunde brinna vid så låg syrehalt.

Det tre besöksgrupperna kolliderade i mitten på ubåten. Här var det fruktansvärt trångt. En del var tvungna att ta sig ut vid aktern och in i fören, medan jag klamrade mig kvar och lät de andra passera mig.

Mitten kallas kontrollrum eller manöverrum.

Vid dykning riktas det främre dykrodret ner, det bakre upp. Man försöker hålla dykningen till 3-5 grader. Man har aldrig överstigit 10 grader.

Sedan gick vår grupp till fören.

Man hade 5 torpeder: 3 i tuben och 2 vid durken. De var 53 cm i diameter och 7 m långa. De vägde 1,5 ton. Framdrivningen fungerade så, att fotogen förbrändes, varvid ånga drev en kolvmotor. Torpeden hade dubbla motgående propellrar, så inte torpeden snurrade under gång.

 

Efter besöket på ubåten berättade Kockums försäljningschef Lars Rönnquist om moderna ubåtar.

Hotet i dag är inte ett krig, utan terroristgrupper. USA bjöd in en svensk ubåt Gotland, för att öva sig. Där blev alla imponerade av den svenska ubåtens manöverduglighet.

Nästa generation ubåtar kommer att ha moduler, som byts ut beroende på uppdrag: spaning, attack med mera. Spaningmissiler kan skjutas ut och besättningar kan sättas i land.

Kommendör Jan Nordenman berättade om ubåtar i världen. Han bedömde att det inte blir krig i Europa. Därför har Europa börjat sälja ubåtar till Indien, Pakistan, Israel, Fjärran Östern, Australien och Sydamerika. Dessa länder lyckas skrapa ihop de miljarder som en ubåt kostar, men Jan bedömde det som att dessa länder inte kommer att hota oss. Ubåtarna köps i prestige. Landet har ingen utbildning eller tekniskt kunnande för att underhålla en ubåt. En tredjedel av tiden underhålls en ubåt.

Han avslutade med att det finns ubåtar i dag som är absolut tystgående. Emellertid upptäcks de ändå: en stor tyst fläck skärmar av havets bakgrundsljud.

 

Tack, SIK, för ett oerhört intressant studiebesök, som jag inte kunnat ordna själv.

Tack Kaj Holm och Olof Göstasson för bilderna!

 

Stefan

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB)

Det var årsmöte den 23 Mars. Jag fick svar på frågan, om vi kunde gå med som 10 ospecifierade medlemmar där. Man hade diskuterat ärendet i styrelsen tidigare och tyckt det var en bra idé. Jag diskuterade ytterligare med deras sekreterare, Kjell Werner, om att det rörde sig om 10 ospecifierade medlemmar och en tidningsprenumeration samt vad avgiften då skulle bli (medlemmar i TTF betalar sin vanliga årsavgift oavsett vilka avtal vi gör här). Det är inte riktigt klart med SIK, förklarade jag för Kjell, för då jag snart lämnat in 20 olika namn där, verkar det stopp. Det var inte det som var meningen. Avtalen är att vi kan vara max 20 hos SIK och max 10 hos ASTB, eventuellt olika personer från gång till gång. ASTBs styrelse skulle diskutera detta vidare på nästa möte.

Det viktiga var, sa jag till Kjell, att vi blev medlemmar innan den 10 juni, då man bokat 45 platser på färjan till Ven. Det blir en dagsutflykt med bland annat besök på Tycho Brahe-museet.

 

Stefan

Urklipp: