Det var Ulrika som hade vänligheten att visa oss runt. 15 pers från Tekniska Föreningen.

Länk

Samling vid Uppåkra kyrka, nära Café Uppåkra utgrävningar.
Ulrika hälsade oss välkomma, men antog att alla inte anlänt än för vi saknade 10 personer.

De saknade personerna återfanns vid cafe´et, vid startskylten.

Ulrika gick igenom vad vi skulle hitta på den kommande timmen

Gemensam gångtur på stigen ut mot de första utgrävningarna, öster om kyrkan.
Vi stannar halv vägs och får berättat för oss om höjden på platsen och att detta är typiskt (med sluttningarna) runt utgrävningarna.

De som bodde där, från år 500 till vikingatiden, hade fri utsikt. Dels för att synas, men också för att se annalkande fiender.

Ett partytält skyddar de östra utgrävningarna.

Ulrika visade en folder med allt som funnits på platsen. Hon visade även olika fynd som guld, keramik, ben och mynt.
Guldet var trådar. Keramiken var bitar från kärl. Ben från djur, vissa från kor som man använt som skridskor (under senare tid). Sist men inte minst mynt från Romartiden.
Man hittade också små guld bilder som föreställde en mans och kvinnas ansikten, men också män och kvinnor tillsammans. C:a 120 stycken sådana guld ”tryck” från ”stämplar” hittades. På Bornholm hade man hittat tusental likadana präglade guldplattor, men man kunde bara para ihop präglade plattor med stämplar från Bornholm. Aldrig stämpel och avtryck från samma plats.

 

Stubbarna på bilden markerar stolphål till ett hus. Eftersom stolparna varit väl kraftiga för ett sådant litet hus, antar man att man offrat djur (och människor), som man sedan

hängt upp i stolparna.

Vi vandrar tillbaka och går upp mot kyrkan.
Här har man också gjort utgrävningar (i kyrkkoret).
Ulrika berättar att man inte hittat några skelett efter människor som måste ha bott och verkat här. Man vet inte var man begravt dem.
(Vid Birka hade man hittat många tusen människor.)

 

Vi går till nya utgrävningar, väster om kyrkan.

Här har man arbetat med Ludwig Boltzmann Institute som är baserat i Österrike.
Denna firma utvecklar och hjälper till vid arkeologiska utgrävningar. Man använder sina egna tillverkade instrument och ”skannar” av vad som finns i marken.
Man använder två olika tekniker. Först Magnetometerprospektering och även Georadar prospektering.
När dessa kombineras får man en så bra bild av vad som finns i marken, att man kan ta beslut att gräva på speciella ställen, och där hitta föremål.

Det är en bättre metod än att gräva på måfå.

 

Tack Ulrika för ett intressant besök!

Tack också alla ni som bidragit med text och bilder!

 

Eftersom en del har svårt att se filmerna, provar vi samma filmsnutt i lite olika versioner.

Film version 1

Film version 2

Film version 3

Film version 4

Film version 5

 

Vad som antytts, men som man inte direkt gått ut med är intressant:

Tidsepoken är före Sverige och Danmark. Det fanns inga riken, bara små hövdingadomäner. Möjligen såg en del småhövdingar möjligheten att bli mäktigare genom att införa kristendomen. Så gjorde ju Harald Blåtand i det som skulle bli Danmark.

Uppåkra nämns inte i någon gammal text. Å andra sidan fanns det inte så många skrivkunniga på den tiden. Då Kung Harald dött, begravde man honom först i en gravhög. Därpå byggde man en kyrka intill och begravde om Harald. Man reste en runsten som förklarade vad som hänt.

Man kan anta att Uppåkra hette Lund, och då menat en offerlund. Utgrävningarna sker i dag öster och väster om kyrkan. Kanske är de intressantaste fynden under kyrkan och kyrkogården. Kanske man valde att placera kyrkan mitt på den mest hedniska platsen. Sedan flyttade man Lund norrut och byggde en domkyrka på den nya platsen.

Men det är som sagt bara antaganden.

 

Stefan